Zabytki


Rejestr zabytków nieruchomych Miasta i Gminy Żerków

 1. Brzóstków - kościół par. św. Jana Chrzciciela

 2. Brzóstków - spichlerz

 3. Brzóstków - dwór

 4. Gęczew - osada z okresu brązu

 5. Komorze - dwór i park

 6. Kretków - kościół par. MB Pocieszenia

 7. Lgów - kościół fil. Narodzenia NMP

 8. Lubinia Mała - grodzisko wczesnośredniowieczne

 9. Lubinia Mała - grodzisko stożkowe

 10. Lubinia Mała - budynek mieszkalny 97 tzw. dwór w zespole folwarcznym

 11. Miniszew - dwór

 12. Prusinów - osada kultury przeworskiej

 13. Przybysław - dwór, ogród, parkan

 14. Raszewy - pałac i park

 15. Raszewy - grodzisko średniowieczne

 16. Śmiełów - pałac

 17. Śmiełów - spichlerz i obora

 18. Śmiełów - osada - stanowisko 1

 19. Śmiełów - osada - stanowisko 2

 20. Śmiełów - park

 21. Żerków - brama pałacowa

 22. Żerków - kaplica cmentarna św. Krzyża

 23. Żerków - stróżówka, Kościelna 3

 24. Żerków - poczta ze stajnią, Kościelna 7

 25. Żerków - dom, Rynek 12

 26. Żerków - dom, Rynek 17

 27. Żerków - dom, Rynek 18

 28. Żerków - dom, Jarocińska 1

 29. Żerków - dom, Jarocińska 5/6

 30. Żerków - dom, Rynek 11

 31. Żerków - kościół par. św. Stanisława BM

 32. Żerków - układ urbanist. I warstwy archeol.

 33. Żerków - grodzisko wczesnośredniowieczne

 34. Żerków - kościół poewangelicki