Herb

Ślady osad świadczą o obecności ludzi na tych terenach od epoki kamienia. Rozwijając się z pradawnej osady, Żerków zyskał handlowe znaczenie w okresie funkcjonowania szlaku bursztynowego. Nazwa miasta pochodzi od staropolskiego imienia Żyrek.

Herb Żerkowa

W herbie widnieje Łodzia- jeden z bardziej znanych herbów szlacheckich.

Zobacz opis w publikacji – Pieczęcie i herby miast wielkopolskich - M. Gumowski Poznań 1932 (str. 397-399)

Herbowi właściciele i dzierżawcy Żerkowa

herb Zaremba herbu Zaremba
herb Furman-Kot herbu Doliwa
herb Górka-Roszkowski herbu Łodzia
herb Radomicki herbu Kotwicz
herb Sapieha herbu Lis
herb Koźmiński herbu Poraj
herb Miaskowski herbu Bończa
herb Dąbski herbu Godzięba
herb Gorzeński herbu Nałęcz
herb Jaraczewski herbu Zaremba
herb Mycielski herbu Dołęga
herb Wilhelm II Hohenzollern